Skip to content

Strona Główna

Szanowni Państwo,

W dobie światowej konkurencji w coraz większym stopniu liczy się jakość i efektywność pracy. Doskonalenie procesów zachodzących w Państwa Firmie może wspomóc coraz powszechniej stosowany outsourcing, czyli zlecanie firmie zewnętrznej usług niezwiązanych bezpośrednio z istotą Państwa działalności.

Account Kancelaria Ksiegowa wspomaga swoich Klientów w dziedzinie obsługi płac, obsługi kadr, rozliczeń PFRON,  dokumentacji i rozliczeń ZUS, doradztwa kadrowego.

Działamy szybko i solidnie. Zapewniamy też pełną dyskrecję przy realizacji projektów

Pragnąc przyczynić się do sukcesu Państwa Firmy, zapraszamy do współpracy!